Driesje Hardonk-Prins, rechter/opleidingscoördinator

Driesje Hardonk-Prins

Wat doe je bij de CRvB?

Als raadsheer (rechter) beslis ik samen met mijn collega’s over zaken op het terrein van de sociale zekerheid, met name op het gebied van sociale voorzieningen en studiefinanciering. Daarnaast ben ik opleidingscoördinator van de CRvB.

Wat maakt je werk leuk/interessant?

Wij nemen beslissingen die zeer ingrijpend kunnen zijn voor het leven van mensen. De zaken die wij behandelen zijn zeer uiteenlopend. Zo beslissen wij onder meer over de vraag of iemand hulp nodig heeft op grond van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Jeugdwet en of hij de juiste zorg krijgt. Wij krijgen vragen voorgelegd over zorgzwaartepakketten en maatwerkvoorzieningen als een taxikostenvergoeding, een sportrolstoel, huishoudelijke ondersteuning of opvang voor mensen die de thuissituatie hebben verlaten. Ook komen bijvoorbeeld zaken voorbij over de vraag of een student op grond van de Wet studiefinanciering 2000 recht heeft op studiefinanciering naar de norm voor een uitwonende of thuiswonende student. Dat wij als hoogste rechter beslissen over deze en vele andere zaken maakt het werk bijzonder interessant. Wij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor rechtsvorming en rechtseenheid, maar ook voor het bieden van maatwerk in het individuele geval. Ik vind het bevredigend dat in veel zaken op zitting een schikking kan worden bereikt.

Wat houdt jouw rol als opleidingscoördinator in?

Als opleidingscoördinator ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de opleidingen binnen de CRvB. Daarbij werk ik nauw samen met de senior gerechtsauditeurs-praktijkopleiders die de rol van praktijkopleider voor de gerechtsjuristen vervullen. Binnen de CRvB vervult de gerechtsjurist een belangrijke rol bij de voorbereiding van zittingen en uitspraken. Voor talentvolle juristen die zich willen ontwikkelen van juridisch medewerker naar gerechtsauditeur hebben wij een opleidingstraject ingericht.

Hoe ziet het opleidingstraject van juridisch medewerker tot gerechtsauditeur eruit?

Het opleidingstraject is bedoeld voor de talentvolle afgestudeerde jurist die al over de basiscapaciteiten en vaardigheden beschikt. Binnen de opleiding krijgt de gerechtsjurist de mogelijkheden om te groeien tot gerechtsauditeur en onder meer zijn schrijftalent verder te ontwikkelen. De gerechtsjurist zal tijdens het opleidingstraject begeleid worden door de praktijkopleider. Het opleidingstraject bestaat uit vijf fasen. Deze fasen zijn gericht op het inwerken, opdoen van basisvaardigheden, verdiepen van kennis en vaardigheden, verbreden van kennis en de groei tot gerechtsauditeur. De opleiding duurt in beginsel zes jaar en vindt plaats in twee werkstromen van de CRvB. Dat betekent dat de gerechtsjurist tijdens de opleiding op verschillende terreinen van het sociaal zekerheidsrecht en het ambtenarenrecht zal werken. Tijdens de opleiding volgt de gerechtsjurist ook verschillende cursussen en trainingen.

Wat is het toekomstperspectief van iemand die de opleiding tot gerechtsauditeur heeft voltooid?

De gerechtsauditeur behoort tot de rechterlijke macht en heeft bij de CRvB een belangrijke rol binnen de juridische ondersteuning. Zo behandelt de gerechtsauditeur de (zeer) complexe geschillen en fungeert onder meer als vraagbaak voor gerechtsjuristen. Daarnaast bestaan mogelijkheden voor de gerechtsauditeur om als rechter-plaatsvervanger bij een van de rechtbanken op te treden. Het opleidingstraject tot gerechtsauditeur kan ook een springplank zijn om rechter in opleiding te worden.

Meer collega’s bij de CRvB

Takvor Avedissian, president

Koen van der Wielen, juridisch adviseur in opleiding tot gerechtsauditeur

Timo Poppema, gerechtsauditeur

Renate van der Veen, senior gerechtsauditeur/praktijkopleider