Bestuurder bij de rechtbank Noord-Holland

Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt de Rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht. De rechtspraak draagt bij aan een samenleving waarin duidelijk is wat de spelregels zijn. Een samenleving waar niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

De rechtspraak wil bij het vervullen van haar taken goed blijven aansluiten bij de behoeften en problemen in de samenleving. De opgave voor de komende jaren is om de rechtspraak digitaal toegankelijker, sneller en meer divers te maken.

Rechtbank Noord-Holland

De rechtbank Noord-Holland biedt werk aan ongeveer 750 mensen. De zittings- en kantoorlocaties van de rechtbank zijn in Alkmaar, Haarlem, Zaandam en Schiphol. Sinds 1 januari 2018 kent de rechtbank een nieuw besturingsmodel waarbij de teamvoorzitters direct en nauw samenwerken met het bestuur. Hoge kwaliteit van rechtspraak en aandacht voor de omgeving waarin zij rechtspreekt staan voor de rechtbank Noord-Holland centraal.

Het bestuur van de rechtbank Noord-Holland bestaat uit een president, een rechterlijk bestuurslid en een niet-rechterlijk bestuurslid. We zijn op zoek naar een kandidaat voor de positie van niet-rechterlijk bestuurslid.

Wat gaat u doen?

U maakt deel uit van het collegiaal bestuur en bent mede verantwoordelijk voor het besturen van de rechtbank. Binnen het bestuur heeft u de portefeuille bedrijfsvoering. Daaronder vallen de aandachtsgebieden informatisering, financiën, huisvesting, facilitair, veiligheid en HRM.

Op deze bedrijfsvoeringsgebieden bent u onder meer verantwoordelijk voor innovatie en transitie en brengt u een frisse blik en veranderkracht.

De komende jaren staat de rechtbank Noord-Holland voor een concrete opgave op het gebied van digitalisering die onze organisatie-inrichting, manier van werken en primaire processen raakt.

U bent in staat verbinding te maken tussen het bestuur, het management en de mensen in de organisatie. Als bestuurder staat u dicht bij de mensen die het werk doen. Zichtbaarheid en benaderbaarheid zijn voor u vanzelfsprekende eigenschappen.

Landelijk bent u actief in de overleggen voor niet-rechterlijk bestuursleden en diverse stuur- en werkgroepen op uw vakgebied. U levert een bijdrage aan de Rechtspraak-brede opgaven en werkt daarin samen met andere gerechten.

Wat vragen wij?

Profiel:

– Bestuurder.

– Bedrijfskundige achtergrond.

– Affiniteit met IV, digitalisering en informatiemanagement.

– Verander- en implementatiekracht op de diverse bedrijfsvoeringsgebieden.

– Frisse blik.

– Goed oog voor de waarden en cultuur van en oprechte interesse in de rechtspraak.

– Stevige gesprekspartner in een complexe organisatie.

– Lef, en het vermogen om te relativeren en ruimte en vertrouwen te geven.

Wat bieden wij?

Benoeming bij koninklijk besluit voor een periode van zes jaar. Uw salaris bedraagt maximaal € 8.370,00 (schaal 16 CAO Rijk) op basis van 36 uur. Uw secundaire arbeidsvoorwaarden zijn prima geregeld in de CAO Rijk. Daaronder vallen een individueel keuzebudget van 16,37% van uw salaris, 144 plus 21,6 (boven)wettelijke vakantie uren en pensioenopbouw volgens het ABP. Standplaats: Haarlem, wekelijks één of twee dagen aanwezig in Alkmaar.

Interesse?

Inhoudelijke informatie kunt u inwinnen bij Eveline de Greeve, president van de rechtbank Noord- Holland, te bereiken via telefoonnummer 088-3614602 (secretariaat).

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met Marije van Duijne Strobosch, MD-adviseur van de Raad voor de rechtspraak, via md.rvdr@rechtspraak.nl.

Het opvragen van referenties en/of een assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. Voorafgaand aan benoeming dient u een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Uw sollicitatie richt u aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de heer mr. H.C. Naves, via md.rvdr@rechtspraak.nl. De sluitingsdatum van de vacature is 26 januari 2020. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op dinsdag 11 februari 2020, gelieve deze datum vrij te houden in u agenda.