2 raadsheren hof amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam zoekt voor de afdeling strafrecht twee raadsheren in opleiding m/v

 Het gerechtshof Amsterdam heeft de ambitie toonaangevend te zijn in de appelrechtspraak in Nederland. Zoekt u inhoudelijke verdieping, ruimte voor kwaliteit en meervoudige rechtspraak met zeer ervaren collega’s? Bent u bereid hard te werken aan kwalitatief hoogwaardige uitspraken? Wij bieden een plezierige werkomgeving, een goede collegiale werksfeer en uitstekende arbeidsomstandigheden.

 

Organisatie. Vanaf 2013 is het gerechtshof Amsterdam gevestigd in het Paleis van Justitie aan het IJ. Het gerechtshof Amsterdam kent drie afdelingen: de afdeling strafrecht, de afdeling civiel recht en belastingrecht en de afdeling bedrijfsvoering. De afdelingen bestaan uit verschillende teams met ieder een omvang van ongeveer 20-30 medewerkers. Centraal in de ontwikkeling van de cultuur van het gerechtshof staat de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en de effectiviteit van het hof. Dit veronderstelt onder meer een open houding en nieuwsgierigheid ten aanzien van mogelijke verbeteringen.

 

Wie zoeken wij. Bent u samenwerkingsgericht en op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als raadsheer geeft u de kans om niet alleen uw eigen rechtsgebied, maar ook andere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. We zoeken twee kandidaten voor een opleidingsplaats binnen de afdeling strafrecht per 1 april 2020. U moet beschikken over een (ruime) ervaring op het terrein van het strafrecht.

 

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de opleiding minimaal 1 jaar en drie maanden en maximaal 3 jaar. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste tien jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot raadsheer start op 1 april 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning.

Het landelijke profiel van raadsheer en meer informatie over het gerechtshof Amsterdam kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met:

  • mr. H.T. van der Meer, president, tel. 088 – 361 3632 of
  • mw.mr. W.F. Groos, rechterlijk bestuurslid, tel. 088 – 361 3604
  • mr.dr. V. Mul, voorzitter afdeling strafrecht, tel. 088-362 5839

    Solliciteren

  • Een eerste gespreksronde (met het gerechtsbestuur en de afdelingsvoorzitter) zal plaatsvinden op 4 oktober 2019. De tweede gespreksronde (met de benoemingsadviescommissie) zal naar verwachting eind oktober/begin november 2019 plaatsvinden.
  • U kunt tot en met 27 september 2019 uw sollicitatiebrief, vergezeld van uw cv, met vermelding van drie referenten digitaal sturen naar de president van het gerechtshof Amsterdam, mr. H.T. van der Meer, via a.a.w.meijer@rechtspraak.nl.